Endringer i rettergangslovgivningen - innføring av nytt navn på førsteinstansdomstolene

I statsråd 14. desember 2001 ble lov 14. desember 2001 nr. 98 om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (namn på fyrsteinstansdomstolene m.m.) sanksjonert. Endringsloven, som trer i kraft 1. januar 2002, gjennomfører endringer i 65 lover. Tingrett erstatter herreds- og byrettsnavnet i førsteinstansdomstolene.

Lovtidend    17. desember 2001    👤Knut Davidsen