Endringer i rettsgebyrloven

Det ble i statsråd 14. desember 2001 sanksjonert to endringer til lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Lov 14. desember 2001 nr. 96 innfører differensiert rettsgebyr, mens lov 14. desember 2001 nr. 97 øker rettsgebyret til 670 kr. Begge endringslovene trer i kraft 1. januar 2002.

Lovtidend    17. desember 2001    👤Knut Davidsen