Endringer i straffeloven

Straffeloven endres ved at deler av lov 28. juni 2002 nr. 55 settes i kraft fra 1. oktober 2002. Endringen i straffelovens § 391a gjør det mulig for private å pågripe ved naskeri. Se forarbeidene til lovendringen her.

Lovtidend    1. oktober 2002    👤Knut Davidsen