Endringer i trafikkreglene og forskrift om forenklet forelegg

I statsråd 22. april ble det fastsatt endringer i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) og i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Endringene trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Lovtidend    26. april 2005    👤Knut Davidsen