Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Fra 1. juni 2016 ble universitets- og høyskoleloven endret, normalmodell skal nå være ansatt rektor og ekstern styreleder.

Lovtidend    2. juni 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler er fra 1. juni 2016 blitt endret ved lov 22. april 2016 nr. 5 om endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.), endringene innebærer at lovens normalmodell for styring og ledelse ved statlige høyere utdanningsinstitusjoner skal være ansatt rektor og ekstern styreleder. Det vil fortsatt være anledning for styrene til å bestemme at institusjonen skal ha valgt rektor som styrets leder. Institusjoner som i dag har valgt rektor som styrets leder kan fortsette med dette dersom et flertall av styrets medlemmer ønsker dette. Les forarbeidene her.