Erstatning for husdyr som har dødd grunnet manglende veterinærvakt

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 4. februar 2005 midlertid forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt.

Lovtidend    8. februar 2005    👤Knut Davidsen

Formålet med forskriften er å erstatte det tapet som oppstår for dyr som dør eller må avlives på grunn av at det ikke har vært mulig å få tak i veterinær. Erstatningen gis etter satser fastsatt i forskrift 21. juli 2004 nr. 1131 om erstatning etter pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjonen og erstatningen kan utbetales for tidsrommet fra og med 25. januar 2005.