Artikkelbilde for Europalov-artikler

EU-høring om arbeids- og hviletid for sjåfører

Kommisjonen har igangsatt en 14-ukers bred høring om EUs arbeidsmiljøbestemmelser for yrkessjåfører. Høringen er også åpen for norske borgere, organisasjoner og selskaper.

Artikkel    7. september 2016    👤Lovdata   

Kommisjonen har igangsatt en 14-ukers bred høring om EUs arbeidsmiljøbestemmelser for yrkessjåfører. En fersk studie har pekt på vanskeligheter med gjennomføring og håndhevelse av dagens regelverk. I tillegg kan den pågående revisjonen av utsendingsdirektivet kreve endringer på veitransportområdet. Høringen er også åpen for norske borgere, organisasjoner og selskaper.

Se kommisjonens høringsnettside:  http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_en.htm 

Les mer om saken på europalov.no