Artikkelbilde for Europalov-artikler

EU-høring om roamingavgifter

EU-kommisjonen har trukket tilbake et høringsutkast om forbrukerpraksis ved avskaffelse av normale roamingavgifter på mobilbruk fra sommeren 2017.

Artikkel    12. september 2016    👤Lovdata

På instruks fra kommisjonspresident Juncker har Kommisjonen trukket tilbake et fire dager gammelt høringsutkast om forbrukerpraksis ved avskaffelse av normale roamingavgifter på mobilbruk fra sommeren 2017. Det opprinnelige utkastet la blant annet opp til at nasjonale samtaleavgifter burde gjelde i inntil 90 dager ved opphold i utlandet (EØS-området). Annuleringen skyldes de første tilbakemeldingene på høringen, hvor Kommisjonen kritiseres for å ha lagt seg på et for lavt ambisjonsnivå. Et nytt utkast vil trolig bli lagt fram med det første.
Les mer om saken på  europalov.no