Artikkelbilde for Europalov-artikler

Europalov og Lovdata

Nettstedet europalov.no er overtatt av Lovdata. Lovdata gjør med dette mer EØS- og Schengenstoff lettere tilgjengelig både på åpne sider og i Lovdata Pro. Dette er informasjon som angår de fleste, men som av mange oppfattes som vanskelig å få oversikt over og å forstå.

Nyhet    25. mai 2016    👤Odd Storm-Paulsen

På de åpne sidene betyr overtakelsen i første omgang at Lovdatas sider blir en inngangsport til europalov.no.  

For abonnenter på Lovdata Pro betyr endringen at vi gjennom en europalovknapp i rettsaktene får direkte tilgang til faktainformasjon om rettsaktene, sakshistorikken og tilknyttede dokumenter.  

Siden 2007 er Europalov  blitt drevet som et helt privat initiativ av Tore Grønningsæter, som siden 1995 har arbeidet ved Norges EU-delegasjonen og EFTA-sekretariatet i Brussel, senest som informasjonssjef.  

Nettstedet er ofte omtalt som det viktigste nettstedet for å holde oversikt over utviklingen av Norges avtaler med EU. Grønningsæter, som er en kapasitet på EUs og EFTAs prosesser og institusjoner, fortsetter som redaktør for Europalov.

Gjennom å overvåke en rekke kilder følger vi utviklingen av rettsaktene fra forslagsstadiet i EU, gjennom saksgangen i EU-institusjonene, EØS-organene (EØS-saker) og Norge (Schengen-saker), til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett.

Sammen med den omfattende mengden av EU/EØS rettskilder som Lovdata allerede publiserer, vil samarbeidet med Tore Grønningsæter gi et løft for rettsfeltet i Lovdata som kommer brukerne av tjenestene våre til nytte. Vi i Lovdata gleder oss til å arbeide sammen med Grønningsæter.

Les mer om europalov.no