EuroRett - nyheter om rettsutviklingen i Europa

EuroRett er en norskspråklig publikasjon som jevnlig kommer ut med informasjon om den juridiske utviklingen i Europa – som også påvirker den norske rettsutviklingen. I EuroRett finner du blant annet referater av viktige, nylig avsagte avgjørelser fra EF-domstolen og EFTA-domstolen.

Nyhet    27. februar 2007    👤Lovdata

EuroRett er en norskspråklig publikasjon som jevnlig kommer ut med informasjon om den juridiske utviklingen i Europa – som også påvirker den norske rettsutviklingen. I EuroRett finner du blant annet referater av viktige, nylig avsagte avgjørelser fra EF-domstolen og EFTA-domstolen. Tegn et abonnement ved å fylle ut bestillingsskjemaet.

EuroRett gir deg også informasjon om:

  • Norske rettsavgjørelser med tilknytning til EØS/EU-retten
  • Referater av forarbeider, uttalelser og vedtak
  • Oversikt over ny, relevant litteratur og tidsskriftsartikler

EuroRett utgis av Lovdata med Professor dr.juris Finn Arnesen ved Senter for Europarett som ansvarlig redaktør.

EuroRett utgis med 20 nummer i året og prisen for et abonnement er kr 435,- pr. kvartal.

Du kan bestille EuroRett ved å benytte bestillingsskjemaet eller ved å sende en e-post til marked@lovdata.no. Du kan også ringe oss på tlf: 23 11 83 00.