EU flagg

EUs tredje energimarkedspakke

Energimarkedspakken videreutvikler felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU. EØS-komiteen har ved beslutning 5. mai 2017 besluttet å innlemme regelverket i EØS-avtalen. Beslutningen er gjort med forbehold om Stortingets samtykke.

Artikkel    8. mai 2017    👤Randi Bjørhei   

Beslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan, og krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før den kan tre i kraft. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.


Les mer om saken på Europalov.no

Les Olje- og energidepartementets pressemelding