uadressert

Får du mye uadressert reklame i postkassen?

Uadressert reklame i postkassen har du mulighet til å velge bort ved å merke postkassen at du ikke ønsker denne typen reklame. Dette gjelder ikke reklameinnstikk i aviser og andre trykksaker. 

Artikkel    27. november 2014    👤Knut Davidsen   

I lov 9. januar 2009 nr. 1 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) er det i § 17 regler om levering av uadressert reklame og gratis aviser. Næringsdrivende har forbud mot å levere ut eller gi noen i oppdrag å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som har motsatt seg dette. Dette gjøres ved å merke postkassen at det ikke er ønsket med uadressert reklame. Det er gjort et unntak for reklameinnstikk i aviser og andre trykksaker. Forutsetningen for dette unntaket er at avisen eller trykksaken er omfattet av et redaktøransvar. Gratisaviser med ubetydelig redaksjonelt innhold vil fortsatt være å anse som uadressert reklame. Overtredelse av forbudet i § 17 straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, se § 48 fjerde ledd i markedsføringsloven.