Ferie

De sentrale bestemmelser om ferie, ferieavvikling og feriepenger finnes i ferieloven av 29. april 1988 nr. 21.

Søketips    14. mai 2012    👤Lovdata   

De sentrale bestemmelser om ferie, ferieavvikling og feriepenger finnes i ferieloven av 29. april 1988 nr. 21.

Ferieloven omfatter alle typer arbeidstakere, dvs. de som utfører arbeid i annens tjeneste. Unntak gjelder for sjøfart og fiske, som er regulert i egen lovgivning og forskrifter. Heller ikke selvstendig næringsdrivende omfattes av ferieloven. Ferieloven kan delvis fravikes ved egne, skriftlige avtaler.

Ferieloven gir bestemmelser om feriens lengde og når ferien skal avvikles. Det er gitt særlige regler om ferieavvikling i oppsigelsestid, under sykdom, permisjon, militærtjeneste og arbeidskonflikter. Videre regulerer loven beregningen av feriepenger og utbetalingen av disse.

Etter ferieloven §5 har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager (hverdager og lørdager) ferie hvert år. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ukes ekstra ferie. Denne ekstraferien kan tas når arbeidstakeren ønsker det, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.