Ferieloven - virkedager.

Lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie § 5 inneholder bestemmelsen om ferietidens lengde. Pr. i dag er det 25 virkedager, og det betyr 4 uker av 6 dager (lørdag regnes også som virkedag) og en ekstra dag (Gro-dagen).

Lovtidend    6. april 2001    👤Knut Davidsen   

Den utvidelsen av ferien som ble forhandlet frem i lønnsoppgjøret mellom diverse arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner våren 2000 om to dager lengre ferie for 2001 og ytterligere to dager i 2002 er en avtale som ikke er nedfelt i ferieloven.

Se også tidligere nyhetsmelding om ferieloven.