Ferien i 2002 - ferieloven

Mange arbeidstakere vil i 2002 få fem ukers ferie. Dette er et resultat av forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ikke på grunn av endringer i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie. Ferielovens § 5 gir arbeidstaker rett til ferie i 25 virkedager, dvs fire uker med seks virkedager og en ekstra dag, den såkalte Gro-dagen.

Lovtidend    17. januar 2002    👤Knut Davidsen