Artikkelbilde for Europalov-artikler

Finanstilsynspakken

EUs finanstilsyn er snart på plass i EØS. Innlemmelsen i EØS-avtalen er planlagt å skje ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen 30. september 2016. 

Europalov    29. september 2016    👤Randi Bjørhei

Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk finanstilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Det europeiske finanstilsynssystem består blant annet av en tilsynsmyndighet for bank, tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon, en tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet og et europeisk råd for makroøkonomisk systemrisiko. 

Alltinget i Island ga 23. september 2016 grønt lys til innlemmelse av det europeiske finanstilsynssystem i EØS-avtalen, men klareringen kom akkurat for sent til at EØS-komiteen samme dag kunne gjøre vedtak om innlemmelse av det omfattende EU-regelverket. Stortinget i Norge ga i juni med over trefjerdedels flertall samtykke til regelverket og Finans­departementet har kunngjort norsk  lov om EØS-finanstilsyn. Også Liechtenstein har klarert innlemmelsen. 

Innlemmelse i EØS-avtalen er planlagt å skje ved skriftlig prosedyre fredag 30. september 2016. 

Les mer om saken på europalov.no

Se også samlet oversikt over Finanstilsynspakken