Lovdata - info

Finn frem i lover og forskrifter

En knapp for innholdsfortegnelse i toppen av dokumentet gjør det nå lettere for nye brukere å finne innholdsfortegnelsen til lover og forskrifter.

Nedtrekksmenyen som kommer frem når du trykker på Innholdsfortegnelse, har fått flere linjer og det er blitt enklere å rulle seg frem til ønsket paragraf - også på mobile enheter.

Søk i Innholdsfortegnelse er mulig fra et søkevindu øverst i innholdsfortegnelsen. Her kan du finne frem til alle paragrafer som inneholder det ordet du søker etter i tittellinjen.

Kort om loven er Lovdatas beskrivelse av loven. Kort om loven informerer bl.a. om lovens inndeling.  Kort om loven er foreløpig kun skrevet for noen få lover, men vil bli utarbeidet for flere lover i 2014.

Kapitteloversikt er nå tilgjengelig for alle lover og forskrifter som inneholder kapitler. Kapitteloversikten viser hva det enkelte kapittel omhandler og hvilke paragrafer som finnes i kapittelet. Til de lover der Lovdata har skrevet Kort om loven er kapitteloversikten plassert etter denne beskrivelsen.

Lovdata vil jobbe videre med nye alternativer i 2014 som vil hjelpe brukerne av de åpne sidene å finne relevant informasjon i lover og forskrifter.