Finn.no AS mot Supersøk AS – midlertidig forføyning

Frostating lagmannsrett avsa 2. mars 2005 kjennelse om midlertidig forføyning i sak mellom Finn.no og Finn Eiendom AS og Supersøk AS om at sistnevnte ikke kunne bruke sin supersøktjeneste med søk i Finn.nos database og ikke bruke Finn.nos varemerke.

Lovtidend    4. mars 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at tjenesten www.supersok.no søkte i Finn.nos boligannonser på nettet, men funnene tilfredstilte ikke Finns kvalitetskrav og at resultatet fremstod som Finns produkt. Kjennelsen slår fast at investeringer i slike tjenester er vernet på Internett. Supersøk AS ble pålagt ikke å tilby søk i databasene til Finn Eiendom, ikke bruke varemerket Finn og å dekke saksomkostninger for lagmannsretten og tingretten.