Finner du ikke loven?

Alle gjeldende lover ligger gratis tilgjengelig på Lovdatas websider. Lovene oppdateres fortløpende i henhold til kunngjøringer i Norsk Lovtidend. Du kan derfor være sikker på at du alltid finner den nyeste versjonen. Du finner lett frem til en lov du kjenner navnet på ved å benytte det alfabetiske registret. Klikk på den bokstaven som loven begynner med. Hvis du for eksempel ønsker å lese Personopplysningsloven, klikker du på bokstaven "P". Du vil nå se en liste over alle lovene som er kategorisert under denne bokstaven og kan velge ønsket lov.

Lovtidend    25. februar 2002    👤Knut Davidsen