Beskrivelse av filen.

Flaggsaker nr. 12-2016 er publisert

Abonner på Lovdata flaggsaker og få tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene

Nyhet    23. november 2016    👤Lovdata

Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Flaggsaker 12-2016 inneholder én straffesak og syv sivile saker - blant annet:

  • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett som behandlet krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av boligeiendom fra 1924.  Spørsmål blant annet om hva som måtte kunne forventes av beskrivelsen "et moderne elektrisk anlegg".
  • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett, der det kom uttalelser om hva som ligger i kravet til "nødvendig kunnskap" i foreldelsesloven §10 nr. 1.
  • Avgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett, der en gresk sjømann var tiltalt for drap på ukrainsk kvinne på norsk båt som lå ved havn i Nederland. Han ble domfelt i Norge etter beslutning ved kongelig resolusjon etter straffeloven (1902) §13. Liket hadde antakelig blitt dumpet i Nederlandsk farvann.  Straffen kunne ikke fastsettes strengere enn den ville blitt utmålt i Nederland.

Lovdata flaggsaker inneholder utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene som det kan være spesielle grunner til å merke seg. Utvalget gjøres av en redaksjon bestående av advokat John Christian Elden, lagdommer Per Racin Fosmark og professor dr. juris Finn Arnesen.

Alle flaggsaker er rettskraftige. I Norge finnes det ikke et system som gir publikum informasjon om rettskraft. Lovdata kontakter derfor aktørene i sakene for å avklare om avgjørelsene er rettskraftige før de flagges.

Abonnenter mottar varsel på e-post når et nytt hefte med rettskraftige avgjørelser publiseres.

For å gjøre lesing mulig når det ikke er nettilgang, kan heftene lastes ned i e-bokformat eller som PDF. Du benytter betalingskort og kan lese de første heftene med en gang. Hvis du ikke blir fornøyd, kan du avbryte kjøpet i løpet av de 30 første dagene.

Les mer og tegn abonnement