Beskrivelse av filen.

Flaggsaker nr. 6-2016 er publisert

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Nyhet    4. oktober 2016    👤Lovdata   

Det sjette heftet i 2016-årgangen av Lovdata flaggsaker inneholder tre straffesaker og syv sivile saker. 

Borgarting lagmannsrett omsubsumerte falsk oppgitt verdi ved innførsel av levende hunder.

I en sak om trygdebedrageri uttalte lagmannsretten at det ved beregning av saksbehandlingstid og liggetid som legges til grunn for straffeutmålingen og EMK, må tas utgangspunkt i når NAV startet sine undersøkelser og sendte forhåndsvarsel om mulig endringssak.

Lovdata flaggsaker inneholder utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene som det kan være spesielle grunner til å merke seg. Utvalget gjøres av en redaksjon bestående av advokat John Christian Elden, lagdommer Per Racin Fosmark og professor dr. juris Finn Arnesen.

Alle flaggsaker er rettskraftige. I Norge finnes det ikke et system som gir publikum informasjon om rettskraft. Lovdata kontakter derfor aktørene i sakene for å avklare om avgjørelsene er rettskraftige før de flagges.

Abonnenter mottar varsel på e-post når et nytt hefte med rettskraftige avgjørelser publiseres.

For å gjøre lesing mulig når det ikke er nettilgang, kan heftene lastes ned i e-bokformat eller som PDF. Du benytter betalingskort og kan lese de første heftene med en gang. Hvis du ikke blir fornøyd, kan du avbryte kjøpet i løpet av de 30 første dagene.

Hvis  flere personer i en virksomhet ønsker tilgang til Lovdata flaggsaker, kan vi sende faktura.

Les mer og tegn abonnement.