Fritidsbåt

Flyteutstyr i fritidsbåter

Fra 1. mai 2015 skal alle som er i fritidsbåter under åtte meter ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. 

Artikkel    28. april 2015    👤Knut Davidsen   


Lov 24. april 2015 nr. 24 om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) innfører en ny § 23 a om bruk av egnet flyteutstyr om bord. Paragrafens første ledd innebærer en plikt for alle, i båter som er mindre enn åtte meter, til å ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. Båtfører har ansvaret for at barn under 15 år har lovpålagt utstyr. Paragrafens annet ledd gir hjemmel til å fastsette forskrift om unntak fra kravet om flyteutstyr, unntakene gjelder der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis. Disse unntakene er for personer i tråbåt eller robåt (utleiebåt) på innsjøer som er mindre enn 0,5 kvadratkilometer eller på et avgrenset område inntil 500 meter fra land. Unntaket gjelder også personer som deltar i organisert idrett eller konkurranser. Det er en forutsetning at sikkerhetsbestemmelser fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges. Unntakene er fastsatt i forskrift 27. april 2015 nr. 409.