Elektroniske Publikasjoner

Følg med i rettsutviklingen - abonner på Norsk Retstidende

Abonner på Norsk Retstidende og få tilgang til nye, interessante avgjørelser fra Høyesterett. De elektroniske heftene er svært leservennlige og kan leses på  PC, nettbrett og mobiltelefon.

Nyhet    8. mars 2017    👤Lovdata   

I det nyeste heftet av Norsk Retstidende - nr. 4-2017 - finner du seks dommer avsagt av Høyesterett i sivile saker fra perioden 9. - 15. februar 2017.

Sakene gjaldt:

  • Ansvar for opprensking etter skipshavari
  • Valg av kapitaliseringsfaktor ved fastsettelse av salgsverdi etter ekspropriasjonserstatningsloven §5
  • Voldsoffererstatning
  • Omstøtelse i konkurs
  • Forståelsen av begrepet "ansatte" i ligningsloven §9-5 nr. 8, nå skatteforvaltningsloven §12-4 første ledd
  • Betydningen av "som den er" klausul for skjulte feil og mangler ved salg av eiendom.

Norsk Retstidende inneholder alle interessante avgjørelser fra Høyesterett inkludert avgjørelser fra ankeutvalget.  Hver avgjørelse har et sammendrag skrevet av redaktør Nils Erik Lie. Avgjørelsene blir tilgjengelige kort tid etter at de er avsagt. De elektroniske heftene kan lastes ned i e-bokformat eller som PDF.

Abonnentene vil motta et varsel på e-post når et nytt hefte med avgjørelser er publisert.

Du benytter betalingskort og kan lese de første heftene med en gang. Hvis du ikke blir fornøyd, kan du avbryte kjøpet i løpet av de 30 første dagene.

Les mer og tegn abonnement.