Elektroniske Publikasjoner

Følg med på rettsutviklingen – abonner på Lovdata Flaggsaker

Et abonnement på Lovdata Flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Nyhet    2. mars 2016    👤Lovdata

Lovdata Flaggsaker inneholder utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene, som det kan være spesielle grunner til å merke seg. Utvalget gjøres av en redaksjon. Advokat John Christian Elden er redaktør for straffesaker, lagdommer Per Racin Fosmark er redaktør for sivile saker, og professor dr. juris Finn Arnesen er redaktør for EU/EØS-rett.

Alle Flaggsaker er rettskraftige. I Norge finnes det ikke et system som gir publikum informasjon om rettskraft. Lovdata kontakter derfor aktørene i sakene for å avklare om avgjørelsene er rettskraftige før de flagges.

Abonnentene vil motta et varsel i e-post når et nytt hefte med rettskraftige avgjørelser er publisert.

Vi starter hefteserien med rettsavgjørelser fra januar 2015 og vil jobbe oss fremover, så lenge vi har rettskraftige Flaggsaker.  Det vil derfor komme hefter hyppig i tiden fremover.

For å gjøre lesing mulig når det ikke er nettilgang, kan heftene lastes ned i e-bokformat eller som PDF.

Du benytter betalingskort og kan lese de første heftene med en gang. Hvis du ikke blir fornøyd, kan du avbryte kjøpet i løpet av de 30 første dagene.

Les mer og tegn abonnement