Elektroniske Publikasjoner

Følg med på rettsutviklingen – abonner på Lovdata Flaggsaker

Lovdata Flaggsaker gir deg tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Artikkel    13. januar 2017    👤Lovdata   

Vi har nå publisert et nytt flaggsakhefte – Flaggsaker nr. 18-2016.

Dette heftet inneholder seks straffesaker og syv sivile saker.  Av disse vil vi spesielt fremheve følgende saker:

  • En avgjørelse fra Agder lagmannsrett, der en 34 år gammel mann ble funnet skyldig i innførsel av to ulike typer syntetiske katinoner bestilt på internett.  Ved straffutmålingen tok lagmannsretten utgangspunkt i stoffets farlighetsgrad, den sakkyndiges vurdering av rusdoser og sammenligning med amfetamin.
  • En avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett, der retten antok at besøksforbud i eget hjem i prinsippet kunne anvendes der de som skulle ha beskyttelse ikke var en del av husstanden, men naboer.
  • En avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett, der retten kom til at Synnøve Finden AS markedsføring av sin ost KONGSGÅRD av "jarlsbergost-type" var en krenkelse av TINE SAs varemerkerettigheter.

Lovdata flaggsaker  inneholder utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene som det kan være spesielle grunner til å merke seg. Utvalget gjøres av en redaksjon bestående av advokat John Christian Elden, lagdommer Per Racin Fosmark og professor dr. juris Finn Arnesen.

Alle flaggsaker er rettskraftige. I Norge finnes det ikke et system som gir publikum informasjon om rettskraft. Lovdata kontakter derfor aktørene i sakene for å avklare om avgjørelsene er rettskraftige før de flagges.

Abonnenter mottar varsel på e-post når et nytt hefte med rettskraftige avgjørelser publiseres.

For å gjøre lesing mulig når det ikke er nettilgang, kan heftene lastes ned i e-bokformat eller som PDF. Du benytter betalingskort og kan lese de første heftene med en gang. Hvis du ikke blir fornøyd, kan du avbryte kjøpet i løpet av de 30 første dagene.

Hvis minst 10 personer i en virksomhet ønsker tilgang Lovdata flaggsaker, kan vi sende faktura.

Les mer og tegn abonnement