blåforbud

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det.

Artikkel    19. april 2017    👤Knut Davidsen

Båltenning er en del av allemannsretten i Norge. Det betyr imidlertid ikke at det alltid er lov å brenne bål, eller at bål kan tennes under alle forhold. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i reglene om bålbrenning, og å lære seg hvordan man kan brenne bål på en trygg måte. Deler av året er det forbudt å brenne, forbudet står i forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, som ble satt i kraft 1. januar 2016. Forskriften åpner for at vi kan nyte bålets gleder også når det er bart på bakken, i § 3 står "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Unntaket gjelder for eksempel etablerte bålplasser og andre steder som er helt trygge. Er du i tvil er det bedre å stå over bålbrenningen.

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er regulert med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 9 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9. Det er mange kommuner som har fastsatt forskrift om dette. For å finne ut hvilke komuner, søk på åpen brenning og kommunenavn. Kommunenes hjemmesider vil også gi opplysninger om hva som er tillatt.