Forbud mot hold av fjørfe utendørs i deler av landet

Mattilsynet har innført forbud mot hold av fjørfe utendørs i deler av landet etter at det er påvist høypatogen fugleinfluensa av typen H5N1 hos 2 døde svaner på øya Rügen i Østersjøen.

Lovtidend    15. februar 2006    👤Dag T Hoelseth   

Mattilsynet har ved endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap tilføyd en oversikt over en rekke fylker som regnes som risikoområder og som berøres av forbudet. Dette gjelder Rogaland, Østfold, Akershus, Hedmark, Vestfold, Oslo og Buskerud.

Se Mattilsynets hjemmeside for ytterligere informasjon.