Forbud mot hold av fjørfe utendørs i hele landet

Mattilsynet innførte fredag 17. februar 2006 forbud mot hold av fjørfe utendørs i hele landet fordi sannsynligheten for at fugleinfluensaen kan bli introdusert med villfugl til Norge nå er høy.

Lovtidend    20. februar 2006    👤Dag T Hoelseth   

Forbudet innføres med endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap. Hele landet regnes nå som risikoområde.

Se Mattilsynets hjemmeside for ytterligere informasjon.