Forbud mot omsetning av visse kosttilskudd

Mattilsynet har ved forskrift nedlagt omsetningsforbud for kosttilskuddene Potensun, Orexi+ og Potensan – Kur for Menn på grunn av fare for helseskade.

Lovtidend    9. mai 2007    👤Dag T Hoelseth

Mattilsynet har ved forskrift nedlagt omsetningsforbud for kosttilskuddene Potensun, Orexi+ og Potensan – Kur for Menn på grunn av fare for helseskade.

Det er ved analyse påvist innhold av legemiddelstoffet tadalafil i produktene Potensun og Orexi+, mens det i kosttilskuddet Potensan – Kur for Menn er påvist innhold av legemiddelstoffet yohimbin.

Legemiddelstoffene i disse produktene er ifølge Mattilsynets hjemmeside særlig farlig for pasienter som har hjertesykdom. Stoffene kan gi alvorlig blodtrykksfall, besvimelse og i verste fall død. Se også Folkehelseinstituttets hjemmeside for nærmere informasjon om analysen av kosttilskuddene.