Forbud mot sedler på spilleautomater

I statsråd 12. mai 2006 ble det fastsatt endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater ved at sedler ikke lenger kan brukes som innsats i automatene.

Lovtidend    12. mai 2006    👤Knut Davidsen   

Forbudet innføres i påvente av en rettskraftig avgjørelse fra EFTA-domstolen av spørsmålet om statens enerett til spilleautomater er i strid med EØS-avtalen. Tiltaket er et ledd i regjeringens satsning for å forebygge spilleavhengighet. Forbudet trer i kraft 1. juli 2006.