Foreldrebetaling i barnehager

I statsråd 23. april 2004 ble det fastsatt forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Forskriften trer i kraft 1. mai 2004.

Lovtidend    30. april 2004    👤Knut Davidsen

Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn 2.750 kroner per måned og maksimalt 30.250 kroner per år. Betaling for kost kan komme i tillegg. Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.