Forenklet forelegg – økning fra 1. februar 2005

I statsråd 7. januar 2005 ble det fastsatt endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Endringene finner du her.

Lovtidend    11. januar 2005    👤Knut Davidsen   


Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker er hjemlet i vegtrafikklovens § 31b.
Her er de nye satsene for fartsovertredelser:

Strekninger med fartsgrense på
60 km/t eller lavere:

Fartsoverskridelse til og med: Dagens sats Sats fra 01.02.05
5 km/t 500 kroner 600 kroner
10 km/t 1200 kroner 1600 kroner
15 km/t 2200 kroner 2900 kroner
20 km/t 3200 kroner 4200 kroner
25 km/t 5000 kroner 6500 kroner

Strekninger med fartsgrense på
70 km/t eller høyere

Fartsoverskridelse til og med: Dagens sats Sats fra 01.02.05
5 km/t 500 kroner 600 kroner
10 km/t 1200 kroner 1600 kroner
15 km/t 2000 kroner 2600 kroner
20 km/t 2800 kroner 3600 kroner
25 km/t 3800 kroner 4900 kroner
30 km/t 5000 kroner 6500 kroner
35 km/t 6000 kroner 7800 kroner