Forenklet forelegg i vegtrafikksaker - økte satser

I statsråd fredag 6. desember 2002 ble satsene for forenklet forelegg i vegtrafikksaker økt. De nye satsene finner du her, og pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet kan du lese her.

Lovtidend    10. desember 2002    👤Knut Davidsen