Forenklet tilgang til Tamiflu og Relenza under influensapandemien

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 4. november 2009 forskrift om provisorfarmasøyters og reseptarfarmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir. Forskriften innfører en midlertidig ordning som gjør at det fra torsdag 5. november 2009 vil være mulig å kjøpe legemidlene Tamiflu og Relenza i apotek også uten resept fra lege.

Lovtidend    4. november 2009    👤Knut Davidsen   

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 4. november 2009 forskrift om provisorfarmasøyters og reseptarfarmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir. Forskriften innfører en midlertidig ordning som gjør at det fra torsdag 5. november 2009 vil være mulig å kjøpe legemidlene Tamiflu og Relenza i apotek også uten resept fra lege.

Behandling med Tamiflu og Relenza kan forkorte sykdomsperioden og redusere risikoen for komplikasjoner. En forutsetning er at behandling starter så tidlig som mulig etter første symptomer (senest innen 48 timer). På grunn av at primærhelsetjenesten er tungt belastet med blant annet å gjennomføre vaksinering av risikogruppene, og antall smittede øker kraftig, får farmasøyter i apotek en midlertidig rekvireringsrett for disse legemidlene.

Ordningen gjelder for pasienter som er influensasyke og personer i risikogruppen som er utsatt for influensasmitte. Legemidlene kan hentes av pasienten eller av en annen på vegne av pasienten, og ved henting må det leveres et utfylt skjema til farmasøyten. Skjemaene vil være tilgjengelig i apotek og på www.pandemi.no.

Prisene for legemidlene blir samtidig redusert til 50 kroner for Tamiflu og 51 kroner for Relenza, pluss et tillegg på 20 kroner (ved rekvirering uten resept fra lege). Den reduserte egenbetalingen for legemidlene er en egen ordning i forbindelse med pandemien, og medfører at frikort ikke kan brukes.

Forskriften gjelder til 1. juli 2010, med unntak for § 4 om krav til dokumentasjon, som gir bestemmelser om oppbevaring av journaler i minst 10 år, og § 5 om melding om bivirkninger.