Forskrift om bruk av det samiske flagget

Forskrift 27. mai 2004 nr. 1087 om bruk av det samiske flagget er nå kunngjort i Norsk Lovtidend. Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og er dermed et felles nasjonalsymbol for hele det samiske folket. Forskriften gir bindende regler for bruk av det samiske flagget i Norge og gir oversikt over de samiske flaggdagene.

Lovtidend    9. juli 2004    👤Dag T Hoelseth   

Du kan lese mer om det samiske flagget på Sametingets hjemmeside og på Odin.