Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø

Kystdirektoratet fastsatt 19. juni 2003 ny forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø. Forskriften opphever forskrift 5. mai 2003 nr. 561 om hastighetsbegrensninger langs kysten, i elver og innsjøer (sjøhastighetsforskriften).

Lovtidend    26. juni 2003    👤Knut Davidsen