Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Direktoratet for naturforvaltning fastsatte 31. mai 2010 forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 31. mai 2011. Samtidig oppheves forskrift 4. mai 2009 nr. 507 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Lovtidend    1. juni 2010    👤Knut Davidsen

Direktoratet for naturforvaltning fastsatte 31. mai 2010 forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 31. mai 2011. Samtidig oppheves forskrift 4. mai 2009 nr. 507 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.