Forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat

I statsråd 19. november 2010 ble det fastsatt forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat. Fredningen omfatter hele øya, med unntak av et virksomhetsområde på østsiden av øya (Olonkinbyen, den meteorologiske stasjonen og flyplassen), samt et mindre område i Kvalrossbukta på vestsiden av øya. I tillegg  er tilliggende territorialfarvann med unntak av et marint areal i og 500 meter utenfor Båtvika fredet. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    19. november 2010    👤Knut Davidsen   

I statsråd 19. november 2010 ble det fastsatt forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat. Fredningen omfatter hele øya, med unntak av et virksomhetsområde på østsiden av øya (Olonkinbyen, den meteorologiske stasjonen og flyplassen), samt et mindre område i Kvalrossbukta på vestsiden av øya. I tillegg  er tilliggende territorialfarvann med unntak av et marint areal i og 500 meter utenfor Båtvika fredet. Se statsrådslisten her.