Forskrift om hunder

I statsråd fredag 20. august 2004 ble det fastsatt ny forskrift om hunder. Alle bestemmelsene om forbud mot farlige hunder og ulveblandinger er samlet i den nye forskriften, som trer i kraft straks.

Lovtidend    24. august 2004    👤Knut Davidsen   

Med farlige hunder i forskriften menes hunder eller hundetyper som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 4. juli 2004 nr. 74 om hundehold (hundeloven), og den opphever tidligere forbud mot hold av farlige hunder.