Forskrift om id-kort.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte 30. mars 2007 forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser. Forskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 1-4 og § 4-1 sjette ledd og er ment å skulle bidra til økt seriøsitet og mer effektiv kontroll med HMS på bygge- og anleggsplasser. Den nye kortordningen, som vil bli hundre prosent brukerfinansiert, er utviklet i samarbeid med arbeidslivets parter. Ordningen innebærer at plikten til å utstyre arbeidstakerne med id-kort legges på arbeidsgiver, og vil kunne tas i bruk høsten 2007. Se nyhet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet her.

Lovtidend    2. april 2007    👤Knut Davidsen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte 30. mars 2007 forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser. Forskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 1-4 og § 4-1 sjette ledd og er ment å skulle bidra til økt seriøsitet og mer effektiv kontroll med HMS på bygge- og anleggsplasser. Den nye kortordningen, som vil bli hundre prosent brukerfinansiert, er utviklet i samarbeid med arbeidslivets parter. Ordningen innebærer at plikten til å utstyre arbeidstakerne med id-kort legges på arbeidsgiver, og vil kunne tas i bruk høsten 2007. Se nyhet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet her.