Forskrift om køprising

Samferdselsdepartementet fastsatte 25. oktober 2011 forskrift om køprising med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 7a. Denne paragrafen ble tilføyd ved lov 15. juni 2001 nr. 86, som ble satt i kraft 24. oktober 2011.

Lovtidend    26. oktober 2011    👤Lovdata   

Samferdselsdepartementet fastsatte 25. oktober 2011 forskrift om køprising med hjemmel i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 7a. Denne paragrafen ble tilføyd ved lov 15. juni 2001 nr. 86, som ble satt i kraft 24. oktober 2011.

Forskriften, som trer i kraft straks, gir kommunene mulighet til å fastsette differensiert pris for å kjøre på enkelte veier til bestemte tider. Dette innebærer større framkommelighet for kollektiv- og næringstrafikk. Inntektene fra køprisingen skal brukes til utbygging av et bedre kollektivtilbud, og tiltak som reduserer behovet for bilbruk vil bli prioritert. Elbiler, hydrogenbiler og buss i rute vil få unntak fra betalingsplikten.