Forskrift om samordning av pensjon for 1943-kullet.

Arbeidsdepartementet fastsatte forskrift 12. oktober 2010 nr. 1330 om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning fra 2011 med alderspensjon fra folketrygden – særlige regler for 1943-kullet.

Lovtidend    12. oktober 2010    👤Knut Davidsen

Arbeidsdepartementet fastsatte forskrift 12. oktober 2010 nr. 1330 om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning fra 2011 med alderspensjon fra folketrygden – særlige regler for 1943-kullet.

Bakgrunnen for forskriften var at dette årskullet, som fyller 67 år i 2010, kunne ta ut alderspensjon fra folketrygden etter dagens regler i løpet av 2010, uten avkorting mot arbeidsinntekt, mens offentlig tjenestepensjon ikke kunne tas ut før man slutter i stillingen. De som fortsetter i stilling etter 2010 samtidig som de hever alderspensjon fra folketrygden, får tjenestepensjon etter at de nye reglene er trådt i kraft, fra 1. januar 2011.