Forskrift om tiltak for å hindre overføring av legionella-smitte

Sosial- og helsedirektoratet fastsatte fredag 27. mai 2005 midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av smittestoffer fra kjøleanlegg med kjøletårn eller lignende innretning i forbindelse med legionella-utbruddet i Østfold.

Lovtidend    30. mai 2005    👤Dag T Hoelseth

Den nye forskriften, som er et tillegg til de regler som allerede gjelder for kjøleanlegg, fastsetter en rekke bindende krav til virksomhetsansvarlig og presiserer kommunenes oppfølgingsansvar. Mer informasjon finner du på Sosial- og helsedirektoratets hjemmeside.