Forskrift om veterinærvakt

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 9. mars 2005 ny forskrift om veterinærvakt. Forskriften trer i kraft straks og opphever samtidig forskrift 14. januar 2003 nr. 30.

Lovtidend    11. mars 2005    👤Knut Davidsen

Forskriften skal bidra til at veterinærhjelp kan skaffes på kveld, natt og i helg/høytid over hele landet og dermed bidra til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn. Forskriften gjelder ikke vakt etter forskrift 28. august 2002 nr. 937 om tilskudd til veterinær spesialvakt for smådyr.