Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften)

I statsråd 15. desember 2006 ble det fastsatt forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften). Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Lovtidend    19. desember 2006    👤Knut Davidsen

Forskriften er fremmet av Justisdepartementet og siktemålet med forskriften er å få et mer oversiktlig og brukervennlig regelverk ved å samle spørsmål av alminnelig forvaltningsmessig interesse i én forskrift. Forskriften opphever 11 tidligere forskrifter. I tillegg synliggjør forskriften den ordning som skal ivaretas av Rådet for taushetsplikt og forskning ved at kapittel 3 omhandler Rådets virksomhet.