Forskriftsbegrepet i forvaltningsloven

Sivilombudsmannen har i sak 1999-0690 etter eget tiltak tatt opp spørsmålet om forskriftsbegrepet i forvaltningsloven. Dette er en problemstilling som stadig dukker opp, og spesielt er Sivilombudsmannens vurdering av unntak fra kunngjøringsplikten etter forvaltningsloven §38 tredje ledd interessant.

Lovtidend    4. juli 2001    👤Knut Davidsen