Forslag til endringer i tomtefesteloven

I statsråd 19. mars 2004 ble det fremmet forslag om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106. Les odelstingsproposisjonen her.

Lovtidend    19. mars 2004    👤Knut Davidsen