Fredning av Birkelunden kulturmiljø

I statsråd 28. april 2006 ble det fastsatt forskrift om fredning av Birkelunden kulturmiljø. Birkelunden er det første helhetlige kulturmiljøet som fredes i en by i Norge.

Lovtidend    28. april 2006    👤Knut Davidsen   

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 15 og § 20, jf. § 15a, § 16, § 17, § 18 og § 21. Fredningen omfatter 15 kvartaler med til sammen 139 bygårder, samt Paulus kirke, Grünerløkka skole og parken Birkelunden. Kulturmiljøet utgjør et areal på om lag 116 dekar. I tillegg fredes trapperom på 14 av eiendommene innenfor området. Bakgrunnen for fredningen er at området er et helhetlig boligområde fra 1800-tallet som fortsatt er intakt. Fredningen skal ikke være til hinder for eksisterende bruk, eller for etablering av ny næring eller endret bruk som ikke innebærer fysiske inngrep i strid med formålet med fredningen. Se pressemelding om forskriften her.

Det er tidligere fredet fem helhetlige kulturmiljøer i Norge, men Birkelunden er det første store bymiljøet som fredes.

De andre kulturmiljøene som er fredet:

Forskrift om freding av Havrå som kulturmiljø, Osterøy kommune, Hordaland
Forskrift om fredning av Sogndalstrand kulturmiljø, Sokndal kommune, Rogaland
Forskrift om freding av Utstein kulturmiljø, Rennesøy kommune, Rogaland
Forskrift om fredning av Skoltebyen kulturmiljø i Neiden, Sør-Varanger kommune, Finnmark
Forskrift om fredning av kulturmiljøet Kongsberg Sølvverk, Kongsberg kommune, Buskerud