Fredning på Svalbard

I statsråd 26. september 2003 ble det fastsatt seks forskrifter om fredning på Svalbard. Forskriftene freder Hopen naturreservat, Nordenskiöld Land nasjonalpark, Nordre Isfjorden nasjonalpark, Ossian Sars naturreservat, Sassen-Bünsow Land nasjonalpark og Festningen geotopvernområde. Les forskriftene her.

Lovtidend    30. september 2003    👤Knut Davidsen