Fremfinning av en bestemt lov

Alle gjeldende lover ligger tilgjengelige på Lovdatas nettsted, og det er flere inngangsporter til dem.  Hvis du kjenner lovens navn, er det lettvint å finne frem til loven via det alfabetiske registeret.

Søketips    1. februar 2007    👤Lovdata

Alle gjeldende lover ligger tilgjengelige på Lovdatas nettsted, og det er flere inngangsporter til dem.  Hvis du kjenner lovens navn, er det lettvint å finne frem til loven via det alfabetiske registeret.

  • Start med å klikke på Lover under Ressurser i venstre marg. 
  • Klikk på inngangsporten: Alfabetisk på grunnlag av tittel til høyre i skjermbildet.
  • Klikk på den bokstaven loven begynner med. Hvis du for eksempel ønsker å finne tomtefestelova, klikker du på T.
  • Bla deg nedover blant lovene som begynner på T til du kommer til Tomtefeste
  • I første omgang får du tilgang til lovens hovedopplysninger samt innholdsfortegnelsen.
  • Klikk på knappen Hele loven hvis du ønsker tilgang til all teksten. 
  • Klikk på printsymbolet hvis du ønsker å skrive ut loven.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner loven i det alfabetiske registeret?

Hvis du ikke finner loven i det alfabetiske registeret, kan det lønne seg å benytte inngangsporten: Søk i.

  • Som en standard går søket i hele teksten. Endre dette tilTittel ved å klikke på pilen til høyre for feltet.
  • Skriv inn den tittelen du tror loven har og klikk på Søk.
  • Hvis søket ikke gir deg treff på loven, markerer du Utvid med synonymer.  Da vil for eksempel søkeordet naboloven utvides til grannelova.

Hvis du fortsatt ikke finner loven, kan det være at den er opphevet.  Det er kun gjeldende lover som ligger i lovbasen.